Aanmelden

Operation Food Freedom werkt aan een toekomst waarin lokale voedselvoorziening een fundament wordt van de regionale economie en maatschappij. Door met elkaar samen te werken op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie maken wij het verschil. Help mee en sluit je bij ons aan!

Forteigenaar

De forten zijn onze strategische verzamelplaatsen voor Utrecht Food Freedom. Sluit jouw bastion aan bij onze missie!

Boerenbedrijf

Veel boeren en producenten zien de noodzaak van samenwerking en hebben zich aangesloten, jij ook? Welkom!

Organisaties

Utrecht Food Freedom drijft op de verbinding met haar omgeving. Uw organisatie kan bijdragen aan de verandering van ons voedselsysteem. Schrijf u in en wij nemen contact met u op om u aan te sluiten bij onze alliantie.

Sluit je bij ons aan!