Affordable and clean energy

Local2local werkt actief aan het leggen van cross sectorale verbindingen. Wij werken actief mee aan het opzetten van energie projecten bij onze producenten 
waarbij onze klanten de mogelijke afnemers en crowdfunders zijn. Onze 
community die met verduurzaming van voeding bezig is kan net zo makkelijk een 
project opstarten voor het verduurzamen van energie op het erf en in de regio.