Clean water and sanitation

Door consumenten bewust te maken van waar hun eten vandaan komt willen wij een dialoog starten over hoe ons eten tot stand komt. Als hoogste doel streven wij naar een landbouwsysteem dat de ecologie hersteld. Biologisch is het vertrekpunt maar wij weten dat een hoger doel nagestreefd moet worden om echt herstel te realiseren. Om dit te bereiken willen wij werk maken van vraag gestuurde teelt en het opzetten van een systeem waarbij de vooruitgang van het ecosysteem permanent wordt vastgelegd. Wij trekken hierin samen op met de Universiteit Utrecht.