Climate action

Local2local werkt actief samen aan de bundeling van krachten om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor grote transitie opgaven. Dit doen wij door kennis te vergaren en ontwikkelen binnen het Smartchain project en door een task force korte ketens en studenten community op te zetten die gezamenlijk de koe bij de horens pakt. Een van de belangrijkste speerpunten is het terugdringen van de voedselkilometers die onze maaltijd gemiddeld reist. In het kader van de Klimaat afspraken gemaakt in Parijs kan de korte keten een positieve bijdrage leveren. Volgens onderzoek van Rabobank Amsterdam legt de gemiddelde maaltijd in Nederland 33.000 kilometer af. Een onderzoek verricht door McKinsey voor Atlantis Handelshuis, ook onderdeel van de Taskforce korte ketens, concludeerde dat een korte keten ongeveer 76% minder Co2 uitstoot vergeleken met bijvoorbeeld afname van reguliere producten van de reguliere groothandels.