Life on land

Local2local streeft naar een voedselsysteem dat zichzelf hersteld. Wij koppelen kennisinstellingen en jong duurzaam talent van hogescholen en universiteiten aan de toekomstige duurzaamheid opdracht van de boeren. De boeren hebben een belangrijke rol daar waar het gaat om waterhuishouding, opslag organische stoffen en CO’2 reductie. Een goed voorbeeld hiervan is het project Working @ the farm (bijlage) i.s.m. 80 Masterstudenten van de Universiteit Utrecht.