Partnerships for the goals

Local2local is op alle niveaus bewust verbonden aan de relevante netwerken. Van stedelijke bottom-up netwerken tot lokale, regionale en nationale overheden alles is verbonden middels projecten die uit verbondenheid groeien. Op Europees niveau is dit het Smartchain project, Op lokaal niveau operation food freedom en 4x sterk en op nationaal niveau de korte keten coalitie. Amped en Local2local zijn mede leidend in de richting van de verandering.