Peace justice and strong institutions

Voedsel is een van de belangrijkste voorwaarden voor vrede. Dit is de reden dat Mansholt zijn “nooit meer honger” ambitie in gang zette. Ook nu is voedsel een belangrijke voorwaarde voor vrede. De opkomende klimaatverandering, uitputting grondstoffen en slecht gebruik van de bodem zorgt dat de garantie van gezonde voeding op het spel staat. Door samen met onderwijsinstellingen en overheden over de lijn van de korte keten te zoeken naar nieuwe manier grip te krijgen op ons eten en daarmee onze vrijheid te borgen.