Quality education

Wij werken actief aan het overbrengen van kennis. Wij zijn onlosmakelijk verbonden aan het onderwijs. Wij werken samen met HKU, Universiteit Utrecht en Hogescholen zoals HAS Den Bosch en Inholland. Door de koppeling aan het thematic network smartchain, waar Local2local de Nederlandse case study is, werken wij samen met de universiteit Utrecht waar wij actief kennis ontwikkelen over korte ketens. Tevens is Local2local een belangrijke drager achter de korte keten coalitie. Local2local heeft de afgelopen 2 jaar ruim 150 studenten stage laten lopen rondom het thema duurzaam voedsel. HKU, HAS Den Bosch, IBIS Hogeschool, Inholland Delft, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.