Sustainable cities and communities

De verbinding stad-land is een belangrijke borging van een gezonde stad. De uitdaging is om de steden en hun ommeland dusdanig te verbinden dat de stad zich zelf kan voorzien van voeding. Local2local is de kartrekker van de stad-land verbinding in de regio Utrecht en werkt aan de realisatie van een robuuste verbinding tussen stad en land. Het einddoel is dat Utrecht zich voor 50% lokaal gaat voeden binnen 10 jaar. Het food freedom project (bijlage) is hier een voorbeeld van.