Utrecht Food Freedom

Met Utrecht Food Freedom maakt Utrecht serieus werk van korte voedselketens en gaat het de uitdaging aan om in tien jaar tijd een kwart van het eten uit korte ketens te laten komen. De lokale overheid, het bedrijfsleven, producenten én burgers zetten zich daar gezamenlijk voor in. De ambitie van Utrecht Food Freedom zal vanaf de start door alle betrokkenen omarmd moeten zijn, waardoor anderen zich er volledig achter kunnen scharen. Een doel dat ons bindt, energie geeft en daar waar nodig strijdbaar maakt. De transitie naar korte voedselketens is namelijk niet eenvoudig en er zal een grote positieve daadkracht nodig zijn om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten.