Forten

Forten

Veel Nederlanders zijn er al mee bekend: de historische forten die tussen 1815 en 1940 deel uitmaakten van de ooit onneembare vesting ‘de Nieuwe Hollandse Waterlinie’. De forten waren strategisch slim gepositioneerd om de vijand buiten te houden als dat nodig was. Men vertrouwde op de forten en anno 2018 zijn ze nog steeds in beeld, maar nu als herinneringen aan tijden waarin Nederland ook nog echt óp het land werd verdedigd en als plekken in ontwikkeling waar gewerkt, ontspannen en geleerd wordt. Opnieuw maken de forten zich sterk! Zij zijn de verbindende factor tussen stad en platteland.