Fort bij 't Hemeltje

Een deel van Fort ’t Hemeltje doet dienst als kantoor voor organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Het is dan ook niet zonder reden dat Amped, Local2Local en Compazz hier zijn gehuisvest. De eerste gebruiker is stichting INSID met als directeur ZKH Prins Carlos, die de laatste jaren betrokken is geweest bij het herstel van het fort. Rondom het fort loopt een wandelroute. Daarnaast wordt het regelmatig opengesteld voor publiek, bijvoorbeeld tijdens de Open Monumentendagen. Tegenwoordig biedt Fort ’t Hemeltje onderdak aan (broed)vogels en vleermuizen.

Fort ‘t Hemeltje stamt uit 1877-1881 en is het laatst gebouwde fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het verdedigde een strook grond die niet onder water te zetten was, en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Utrecht. Het fort was voorzien van een bastionet-caponnière in de gracht, met kazematten en lage flanken. In 1914-1919 werden op de ringkade luisterposten gebouwd; twee van deze posten zijn nog zichtbaar.