Fort Blauwkapel

Fort Blauwkapel is één van de grootste forten van de Waterlinie. Het huidige fort werd ter plekke van oude versterkingen uit de 18e eeuw gebouwd en dateert uit 1818-1821.

In 1818 werd het rond het dorp Blauwkapel aangelegd. In 1880 werd het fort uitgebreid met een bomvrije kazerne en bergplaatsen. Dorp en fort Blauwkapel zijn sinds 1966 een beschermd dorpsgezicht.