Fort Maarsseveen

Fort Maarsseveen heeft nadat het de militaire functie was kwijtgeraakt een aantal jaren leeg gestaan. Het is gekraakt geweest, de Willy Hems scoutinggroep heeft het fort als thuislocatie gehad en theaterwerkgroep De Rest heeft er theaterlessen en voorstellingen gegeven.

In 2012 is er door een aantal vrijwilligers een plan gemaakt om het fort te ontwikkelen tot duurzame broedplaats voor kunst en cultuur. Er is een stichting opgericht (de stichting C-Fordt) die het fort in 2014 in eigendom kreeg. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om het fort weer zichtbaar te maken, het gebouw op te knappen en de toegankelijkheid te verbeteren.