Operation Food Freedom

Duurzaamheid heeft meer aandacht in Nederland dan ooit, van beleidsmaker tot burger, van multinational tot MKB-bedrijf. Het brengt op veel fronten langzaam maar zeker een positieve stroom energie op gang, geïnspireerd door de groeiende overtuiging dat het anders kan en ook wel moét. En schoner. En beter. Met deze bril wordt steeds vaker gekeken naar hoe en waar we leven en werken, en welke keuzes we in ons dagelijks leven maken...en zeker niet in de laatste plaats: de herkomst en toekomst van ons voedsel.

De start

Het is niet toevallig dat het idee van Utrecht Food Freedom is geboren op een fort, Fort bij ’t Hemeltje, waar Local2Local is gevestigd. Local2Local is gespecialiseerd in de realisatie van korte voedselketens en heeft de afgelopen jaren gewerkt aan gebiedsindicatoren. In Midden-Nederland vormen boeren en burgers de basis. Utrecht Science Park is een strategische partner van Local2Local. Local2local heeft in kaart gebracht hoe de directe omgeving van de Utrechtse forten wordt omringd door agrarische bedrijven, die prachtige producten bieden. De meer dan 50 aangesloten producenten bevinden zich veelal in de directe omgeving van de Utrechtse forten. De burgers is op zoek naar deze producten. De verbinding van de forten aan de producenten én de burgers/consumenten stimuleert een gedeeld enthousiasme. Enthousiasme waar Utrecht Food Freedom op kan bouwen.

Duurzame toekomst

De tijd is rijp om ons huidige voedselsysteem - dat geënt is op niet-duurzame, ondoorzichtige en soms zelfs schadelijke ketens - fundamenteel op te schudden. Het huidige systeem is na de Tweede Wereldoorlog ontworpen op basis van de visie en leiderschap van Sicco Mansholt. Zijn uitspraak “nooit meer honger” kenmerkt deze visie. Het systeem was ooit bedacht om ons te dienen, maar is onverantwoord doorgeschoten en verworden tot een niet-duurzaam model dat ons gevangen houdt. Door structureel gebruik te gaan maken van korte voedselketens, kunnen en moeten we aan die ‘gijzeling’ ontsnappen en een duurzame toekomst echt een kans te geven.

De kracht van de regio

Het is inmiddels een wereldwijd verschijnsel dat toenemende globalisering ook een tegenreactie veroorzaakt: er is een groeiende interesse in lokale waarden en identiteit. Tegelijkertijd willen regio’s en vooral steden zichzelf nationaal en internationaal meer proifileren. Moderne city marketing appelleert succesvol aan het toenemende ‘ik-en-mijn-stad-gevoel’. Hier ligt een grote kans voor het opschalen van korte voedselketens: lokaal verbouwd en geproduceerd eten en drinken voedt de hang naar regionale waarden en verbondenheid bij burgers én biedt de stad of regio de kans zich positief te onderscheiden.

Serieus werk

Operation Food Freedom maakt serieus werk van korte voedselketens en gaat het de uitdaging aan om in tien jaar tijd een kwart van het eten uit korte ketens te laten komen. Daar zetten de lokale overheid, het bedrijfsleven én consumenten zich gezamenlijk voor in. Vanaf de start van Operation Food Freedom zal dan ook een streven moeten worden gebruikt waar iedereen het meteen over eens is en zich volledig achter kan scharen. Een doel dat hen bindt, energie geeft en daar waar nodig strijdbaar maakt. Want de transitie naar korte voedselketens is niet eenvoudig. Er is een enorme positieve daadkracht nodig om de benodigde stappen te kunnen maken. Op de spreekwoordelijke banier van Operation Food Freedom komt dan ook een hartekreet waar alle betrokkenen achter kunnen gaan staan: Let’s Get Local!

Team

Erik van Tooren

Provincie / Waterlinie


Marc Heijdeman

Compazz


Mark Frederiks

Local2Local


René Kwant

Universiteit Utrecht


Anne Marie Gout

Gemeente Utrecht


Jacco Merkens

RedLove


Peter Gersen

Compazz


Bas Kreuger

Kreuger In Kultuur


Tjitske Willemsma

Amped


Menno Heling

Ondernemen in erfgoed


Agnes Corbeij

Freelance Communicatie Adviseur


Jan-Eric Kwak

Amped


Marc van Woudenberg

Amped